lördag 28 mars 2015

DAB-remiss: För tidigt stängd FM-radio motverkar trafiksäkerheten

Tar 30 år att byta ut fordonsparken. Bilistintressen ignorerades av utredaren
BIL Sweden är kritisk mot att utredningen glömt bort fordonstrafiken. Organisationen har begärt en dialog utredaren dock utan resultat. - Att byta ut fordonsparken tar snarare 30 år än de 15 år som angavs i utredningen. Medellivslängden för en personbil är ca 17 år i Sverige, vilket betyder att drygt hälften av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att vara i bruk år 2030. 

Den optimala lösningen är därför att introducera digitalradiomottagare i nya bilar så brett som möjligt redan nu (de kan även ta emot FM-signaler), men vänta med att släcka ned det analoga nätet tills vi har tillräcklig införandegrad i bilarna och inte bara låta täckningsgraden för utsändning av digitalradio styra.

Att för tidigt släcka ned FM-bandet skulle kosta Sveriges bilägare stora pengar och tvinga dem att efterutrusta sina bilar med en sämre lösning menar BIL Sweden. De bilägare som i detta läge väljer att inte byta ut eller konvertera sin bilradio missar då viktig trafikinformation, vilket motverkar Nollvisionen för trafiksäkerhet. Vi utgår därför ifrån att utredningen och regeringen som uppdragsgivare nu tar till sig budskapet och ändrar tidsplanen samt inför krav på en viss införandegrad i bilarna som ett villkor för nedsläckning av det analoga nätet. 

Tyvärr måste vi konstatera att fordonen glömdes bort i den nya digitalradioutredningen. Ingen branschföreträdare har oss veterligen inbjudits till en dialog i denna fråga. Detta är extra förvånande då det i kommittédirektivet påpekas att förslaget till plan ska utarbetas i nära dialog med berörda aktörer, skriver BIL Sweden som har dessutom varit i kontakt med utredaren för att få till en dialog, dock utan resultat.


Läs även