söndag 22 mars 2015

Inga engergibesparingar med DAB-radio

Kungl. Tekniska Högskolan dömer ut digitalradioförslag
I sin remiss till kulturdepartementet ställer sig KTH frågande till den påstådda samhällsnyttan av en digitalisering av den marksända ljudradion. Att år 2015 föreslå detta utan beaktande dels av utvecklingen av de digitala bredbandsnäten och smartphones, och dels den hastiga förändringen som skett i konsumtionsvanor vad gäller digitala Radio och TV media, är för oss högst förvånande! Några av betänkandets slutsatser är direkt felaktiga, menar KTH.
Det är olyckligt att rapporten inte behandlar frågan från ett helhetsperspektiv d.v.s. i analysen inkluderar alla tillgängliga teknologier för distribution och alla tillgängliga plattformar för konsumtion.

KTH skriver att några av rapportens slutsatser är direkt felaktiga bl.a. att en övergång till digital marksänd ljudradio skulle leda tillö minskad energianvändning. KTH bifogar också en detaljerad teknisk analys om detta. Också slutsatsen att 3,5 miljoner fordon behöver konverteringslösningar för DAB+ är felaktig. Alla de tjänster som DAB+ kan tänkas erbjudas kan redan idag fås via 3G och 4G-näten.

KTH anser att ge sken av att en nätutrullning av DAB+ kommer att skapa en konsumentmarknad för DAB-mottagare är både naivt och felaktigt. Så länge inte sådana mottagare inte är subventionerade kommer dessa aldrig att nå ut till konsumenter i en omfattning som smartphones har i Sverige idag (+70 %) eller som FM-mottagare hade för tio år sedan.

Det som oroar KTH mer än DAB-utrullning är förslaget om att släcka FM-nätet.
Detta kan få konsekvensen att SR:s utbud kommer att begränsas till enbart mobila terminaler och datorer.

Remissvaret har utarbetats av KTH:s centrum för trådlösa system Wireless@kth som bedriver forskning i samverkan med industri och myndigheter bl.a. VINNOVA.


Läs även