fredag 20 mars 2015

Nätverksanvändarna i DAB-remissen: Behåll FM-radion

Täcknings- och robusthetsaspekter behövs. Ljudkvalitet i DAB+ sämre än Internet.
Swedish Network Users Society (SNUS) avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+. Det som skulle kunna motivera en övergång till DAB+ som ny standard för marksänd radio skulle vara en harmonisering med våra grannländer och övriga Europa. Det finns dock inga goda skäl till att leda denna utveckling, och det finns absolut inga skäl till att vara först med att stänga ner FM-sändningar menar SNUS . 

Det står relativt klart att utvecklingen på internet inte har stått stilla och för de allra flesta användare är strömmande tjänster vardagsmat idag, liksom trådlösa nätverk, smarttelefoner, trådlösa högtalare, läsplattor och smarta tv-apparater. Strömmande musik är den källa som föredras av unga människor1 och podcasten är på väg tillbaka.


DAB och digitalt ljud som introducerades för snart 30 år sedan är utsatt för konkurrens från andra och nyare tekniker. Även om DAB+ i många fall är en förbättring jämfört med DAB, kommer man ändå inte i närheten av det ljud som tjänster distribuerade över internet och andra tekniker kan erbjuda idag, påpekar SNUS.

SNUS är mycket oroad över att täcknings- och robusthetsaspekter inte undersökts tillräckligt. Täckning måsta basera sig på geografisk yta och inte boenden, speciellt som så många lyssnar på radio i bil, och när de annars flyttar på sig. Många informationssystem använder sig av FM-nätet, och ersättare finns inte. Dessutom har man i DAB+ en sändare per mux, FM en per kanal, vilket gör att bortfall av en enstaka sändare påverkar många fler kanaler i DAB+ än FM.

SNUS ansluter i allt väsentligt till de remissynpunkter som framförts av både .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Göteborgs universitet. 

Om SNUS Swedish Network Users Society (SNUS) är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Föreningens syfte är att höja nätverkskunskapen i Sverige och därmed landets nationella konkurrenskraft.