lördag 21 mars 2015

Riksrevisionsrapport om digitalradio i april

Tisdag 14 april publiceras riksrevisor Margareta Åbergs granskningsrapport om statens hantering av omställningen till digitalradio. Syftet med granskningen har varit att undersöka om staten bidrar till omställningen till digitalradio på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt och som tillgodoser medborgarnas behov. 

Granskningen syftar också till att bidra till att riksdagen får ett underlag som belyser konsekvenser av och alternativ till att släcka FM-nätet och ersätta detta med marksänt DAB+ digitalradionät.

Måndag 23 mars avslutas kulturdepartementets remissomgång angående branschsamordnarens förslag om en övergång från FM till DAB 2016-2022.