onsdag 18 mars 2015

Digitalradioutredare glömde trafik i tunnlar

Staten får sannolikt stå för kostnader för övergång till DAB i tunnlar
I sitt yttrande påpekar Trafikverket att man använder rundradion för att skicka meddelanden om trafikläget – Trafikinformation – samt viktigt meddelande. Dessa är viktiga funktioner för en väl fungerande väg- och järnvägstrafik och för att meddela allmänheten om farliga situationer. Funktionerna finns inte beskrivna i betänkandet, men Trafikverket förutsätter att dessa kommer att vara tillgängliga även i framtida digitala rundradiosystem. 
Kostnader för att uppgradera dessa system kommer sannolikt att betalas av staten vilket borde ingå i beredningens kostnadsberäkning för övergången.

I ett antal tunnlar i storstadsområdena, främst Stockholm och Göteborg, finns möjligheten för Trafikverket att göra inbrytning i Sveriges Radios och några kommersiella kanalers program för att sända ut viktiga meddelanden, t.ex. utrymningsmeddelanden. Denna funktion är en del i säkerhetssystemet vid olyckor i tunnlar och är mycket viktig. Samma meddelande skickas på samtliga kanaler som återutsänds i tunneln. Det måste vara möjligt för Trafikverket att ha samma funktioner i ett kommande digitalt rundradiosystem. 

Utredningen beräknade att vid släckningen av FM-nätet (år 2022) kommer det att finnas ca 3.56 miljoner fordon som inte har konverterat till digital radio utan fortfarande har FM-radio. Att då fortsätta att parallellsända FM-radio i tunnlarna av säkerhetsskäl blir meningslöst eftersom det inte finns någonting att lyssna på i FM-radion och den kommer följaktligen inte vara påslagen och blir inte användbar för att ta emot säkerhetsmeddelanden.