fredag 20 mars 2015

Digitalradioförslag avfärdas av vetenskapsakademi

FM-sändningar bör fortsätta. DAB+ redan föråldrat. 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avfärdar i sin remiss helt förslaget om en övergång från FM till DAB. IVA:s ståndpunkt är att FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi där kostnaderna, framförallt i konsumentledet, är höga jämfört med den nytta investeringen skulle ge. Andra teknologier bör beaktas för att nå de mål som eftersträvas. Antalet system bundna till FM relaterade till säkerhet högt och innan dessa är ersatta med nya system är det högst motiverat att FM-sändningar fortsätter.

Vad gäller utredningen delar inte heller IVA utredarens åsikter om t.ex. vilka mål som skall vara uppfyllda innan FM-nätet kan stängas ner. I övrigt anser IVA att uppdraget till utredaren varit så pass begränsat att slutsatserna är svåra att utvärdera med avseende på om de är korrekta eller ej.

IVA:s yttrande (8 sidor) är mycket detaljerat främst ifråga om teknik och ekonomi. Bl.a. påpekar IVA det orimliga att regeringen skall göra ett teknikval. Regeringen borde istället se till att frekvensallokering och andra åtgärder sker på ett teknikneutralt sätt så att det leder till en bra grund för innovation och utveckling. IVA räknar upp ett antal tekniska svagheter med DAB+

Redan efter att branschsamordnaren Nina Wormbs  i december 2014 hade presenterat sitt förslag med en tidsplan för en övergång från FM till DAB 2016-2022 framförde IVA i en debattartikel i Dagens Nyheter skarp kritik mot förslaget.


Läs även
Vetenskapsakademi dömer ut DAB-radio
Kritikerstorm mot digitalradioförslag