onsdag 17 oktober 2012

150 svenska radiokanaler sänds digitalt online

Enligt senaste rapporterade beräkningen finns i världen mer än 30.000 radiostationer som sänder digitalt på Internet. I Sverige finns cirka 150 av dessa. 48 sänder enbart på nätet och inte parallellt i etern.  Detta gör övriga 100-talet som således finns både på FM och digitalt online. Dessa fördelar sig ganska jämnt - cirka en tredjedel är SR-kanaler (inkl lokalradion), en tredjedel kommersiell radio och en tredjedel icke-kommersiell närradio.