söndag 26 februari 2012

DRM+ nu en världsstandard för digitalradio

Internationella teleunionen (ITU) har efter tester och utvärderingar som pågått sedan 2009 godkänt DRM+ som en världsstandard för digital radio. I ITU:s rekommendation ifråga om ljudradio i frekvensområdet 30 MHz till 3 GHz finns nu fyra standarder förutom DRM+ även DAB, HD-Radio och ISDB-T. ITU:s beteckningar är Digital System G, A, C resp. F.

System G - DRM+ - ingår i Digital Radio Mondiale-familjen där sedan länge DRM är den ledande standarden för digitalisering av frekvenser under 30 MHz d.v.s. kortvåg, mellanvåg och långvåg.

DRM+ möjliggör bl.a. digitala sändningar på nuvarande FM-bandet och kan ses som ett bättre ekonomiskt och tekniskt alternativ än DAB och DAB+, framför allt för lokala radiostationer.Till skillnad mot DAB+ behöver man inte bygga upp en helt ny infrastruktur för sändningssystem vid en övergång från analoga FM-sändningar. Fördelarna med DRM+ har i en skrivelse till Europakommissionen 2011 förts fram av den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe .

Dokument med aktuella rekommendationer kan hämtas via länkarna nedan.

Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz:     http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1114-7-201112-I!!PDF-E.pdf

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1660-5-201112-I!!PDF-E.pdf