tisdag 13 november 2012

DAB-krititk bidrar till nedläggning av SR-program

Sveriges Radio lägger ner sitt mediegranskande program Publicerat vid årsskiftet.

SR har fått mycket beröm för att man har satsat kontinuerligt på mediegranskning ända sedan 1970-talet. Under många år genom programmet Vår grundade mening, sedan 2007 på Medierna och Publicerat i P1.

Publicerats programledare Åke Pettersson i Malmö kommenterar nedläggningen: Det har varit beställare (vd) Cecilia Bodströms mål länge. Det var hon som också lade ner "Vår gundade mening". SR-ledningen var förbannad, framförallt för att vi släppte fram kritik mot DAB-satsningen men även mot produktionsbolag och centraliseringen mot Stockholm. (Journalisten).