måndag 29 oktober 2012

Kommersiell radio i Norge testar DRM+

Den kommersiella radiostationen Radio Metro har i den norska lokalradiofonden sökt medel för att genomföra provsändningar med DRM+ i Trondheim. Man planerar att under våren 2013 starta sändningar under en längre tidsperiod i Band I (66-68 MHz) medan under kortare period i Band II (FM-bandet). Man skall samverka med DRM+ försöken i Stockholm som genomförs samtidigt (se även nyhet 3 okt 2013)

Radio Metro sänder i Östlandet (Oslo mm) och Trondheim och ingår i 21stventure-gruppen som även sänder radio i Sydafrika.  
Norska Medietilsynet fördelar varje år ca 9 miljoner nkr i statligt stöd för olika projekt till såväl kommersiell som icke-kommersiell lokalradio och lokal-tv.