måndag 15 oktober 2012

En tredjedel av världens befolkningen nu online

Internationella Telecommunications Union (ITU) rapporterar att nu är mer än en tredjedel av världens befolkning är uppkopplade på Internet. Detta är en ökning med 11 procent under 2011 till 2,3 miljarder. Samtidigt har mobiltelefonanvändandet ökat kraftigt med 600 miljoner 2011 till totalt 6 miljarder. Snabbast ökningen står mobiler med Internetanslutning för. I slutet på 2011 fanns 1,1 miljarder sådana mobiler. I utvecklingsländerna står mobilt Internet för 32 % för nätanvändandet.