måndag 15 oktober 2012

SR vill prata digitalradio med kulturdepartementet

... innan remissomgången startar.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö fick signaler om att Kulturdepartementet inte var redo att skicka ut public service-utredningen på remiss och krävde därför ett möte med departementet omgående. Efter en något desperat brevväxling har hon nu fått till ett möte dock inte med någon i den politiska ledningen.
Hon skriver till berörd enhetschefen i departementet att hon ¨vill värna dialogen. Du svarar bara på det du kan svara på. Men i bästa fall har du l alla fall nytta av de frågor vi nu ställer oss l ditt fortsatta arbete. Och jag kan få en bättre känsla för var ni befinner oss och hur tidsplanen framöver ser ut så att vi vet l vilken mån vi ska styra om processer som rullar." Av brevväxlingen framgår att digitalradion står högt på dagordningen.

Det är uppseendeväckande att en remissinstans lägger sig i utredningsprocessen innan ens remissen har sänts ut från departementet. För några veckor försökte avgående vd Mats Svegfors förgäves få till ett liknande möte om utredningen och digitalradion.

Läs mer på