torsdag 20 december 2012

Kommersiell digitalradio i Sverige ökar inte mångfalden

Under hösten inkomna ansökningar till Myndigheten för radio och tv om marksänd digitalradio med DAB-tekniken visar att intresset inte är så stort som tidigare utmålats i pressen. Av de 26 ansökningarna kommer nämligen 81 % från de två nuvarande oligopolen för rikstäckande reklamradio i Sverige; 11 från MTG Radio och 10 från SBS/NRJ. En ansökning kommer från Norrköpings-Tidningar och två från kommersiella närradiostationer; DB Media och Skärgårdsradion. En ansökan har redan avvisat av myndigheten eftersom den kommer från ATG - ett statligt bolag. Eftersom det finns plats för 60 kanaler kan man dra slutsatsen att de ansökande bolagen får sina 25 kanaler.

Reklamradioföretagen menar att det är nödvändigt att även public service måste sända i DAB-nätet för att man skall lyckas. Men för detta behövs tillskott av offentliga medel till Sveriges Radio och riksdagen behandlar ev. detta i regeringens proposition tidigast i maj 2013.

Den nuvarande regeringen har dock meddelat att det närmsta decenniet inte är aktuellt att ange ett slutdatum för att stänga FM-nätet. Digitalradion skall bedrivas parallellt med FM-nätet och att utvecklingen av digitalradion skall vara marknadsdriven liksom att konsumenternas intressen skall vara vägledande.

SBS ägs av amerikanska Discovery Communications och MTG av Stenbeckskoncernen. I nuläget pekar det mesta på att mediekoncentrationen inom reklamradio inte kommer att begränsas med hjälp av DAB-tekniken.