söndag 30 september 2012

Ingen släckningsdatum för FM-nätet

Inget beslut om att släcka FM-nätet innan det finns en lösning för närradion

Public servicekommittén föreslår bl.a. att SR skall få extra medel för att satsa på utbyggnad av digitalradio och då DAB+.  Dock anser utredningen att Sverige idag inte befinner sig i en situation där det är aktuellt att sätta ett släckningsdatum för FM-nätet.

Kommittén konstaterat dock att DAB+ lämpar sig bäst för programbolag som vill sända flera program över samma geografiska område och som också vill täcka större områden. Tekniken passar således t.ex. inte aktörer inom närradio i Sverige, som sänder enstaka program till geografiskt begränsade områden.  Utredningen har uppmärksammat att DRM+ passar bra för enskilda operatörer som sänder t.ex. närradio eller lokal kommersiell radio. Med DRM kan man också bygga större SFN-nät (single frequency network) som täcker större områden.

Kommittén menar att det måste finnas en tillfredsställande lösning för närradion innan beslut fattas om att släcka ned SR:s och de kommersiella programbolagens FM-sändningar. Myndigheten för radio och tv och Post- och telestyrelsen bör därför ges i uppdrag att presentera en lösning för närradions fortsatta sändningar
senast 1 juni 2016.