onsdag 3 oktober 2012

Ny digitalradioteknik testas i Sverige

Public serviceutredningen har uppmärksammat att för närradio och mindre kommersiella lokala stationer är DAB-tekniken mindre lämplig och vill att inga beslut om en nedsläckning av FM-nätet ska ske innan en tillfredsställande lösning finns för närradion.

DRM (Digital Radio Mondiale) är den enda digitala teknik används för samtliga frekvensband för ljudradio; DRM+ för frekvenser över 30 MHz vilket inkluderar FM-bandet. DRM+ kan möjliggöra att FM-bandet i framtiden kan ge utrymme för minst tio gånger så många radiokanaler som idag sänds analogt. Det finns heller inget hinder för att även Sveriges Radio och kommersiella radiobolag skulle kunna utöka sin kanalkapacitet med DRM+  som alternativ till den mer komplexa DAB-tekniken med multiplexer. 

Under två år har nu provsändningar med DRM+ genomförts i Europa. Asien och Sydameriika. De paneuropeiska organisationerna Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe har i brev till Europeiska Kommissionen förespråkat att om man digitaliserar ska DRM+ på FM-bandet väljas.

CMFE har nu tagit initiativ till att få till stånd provsändningar med DRM+ även i Sverige. Tillsammans med Stockholms Närradioförening, planeras sändningar under första kvartalet 2013. Projektet sker i samverkan med DRM Technical Office (BBC London). Post- och telestyrelsen har ställt sig positiv till försöket och ser fram emot att ta del av resultatet.

Mer information: DRM+ Stockholm