onsdag 23 maj 2012

Vänder det neråt för DAB-radion?

Nästan 30 % av radiolyssningen i Storbritannien sker idag digitalt, men DAB-radio minskar sin andel. Enligt Rajars senaste mätning gick DAB-radion ner från 19,4 till 19,1 % första kvartalet i år. Samtidigt ökade radiolyssnandet på nätet och via appar från 3,4 till 3,9 %.  Lyssnandet via digital-tv var i stort sett oförändrat 4,4 %.

Totalt 63,1 % av allt radiolyssnande sker fortfarande på FM och mellanvåg. En minskning från 64,1 %

En övergång till digital radio sker i Storbritannien först när 50 % av allt lyssnande sker digitalt. Tidigare räknade man att detta skulle ske 2013-2015, men nu blir det närmare 2020. Dessutom räknar ingen längre med att det analoga FM-bandet läggs ned särskilt för mindre radiostationer.