torsdag 11 oktober 2012

DAB+ i Danmark 2019

Men närradion kan välja att fortsätta med FM

Ett nytt mediepolitiskt avtal för perioden 2012-2014 har träffats i Folketinget av samtliga partier utom ett. Bl.a. har man har satt en tidpunkt för när digitaliseringen av radio ska vara klar. Vid slutet av 2019 kommer FM-sändningarna från Danmarks Radio och de kommersiella nätverken att avslutas förutsatt att minst hälften av radiolyssningen är digital 2018. FM-bandet blir dock kvar så länge den icke- kommersiella lokalradion (närradion) vill fortsätta sända FM. Därmed har Danmark, Norge och Sverige nu samma inriktning; FM-nätet "släcks inte" utan det handlar om en viljeinriktning om att public service och de kommersiella nätverken skall övergå helt till DAB.

Danmark kommer att övergå från nuvarande DAB-standarden till DAB+, som ger plats för fler kanaler. Danmarks Radio skall enligt avtalet avsätta 10 miljoner dkr av licensmedel per år för att satsa på DAB-utbyggnad.