tisdag 30 oktober 2012

DAB-radio ännu ingen brittisk succé

Den senaste publikundersökningen från Rajar redovisar att det digitala radiolyssnandet tredje kvartalet i år uppgår till 31,3 %. Av detta handlar 20,4 % om DAB, resten om lyssnandet via marksända tv-nätet och online via Internet.  Detta innebär att nära 70 % av radiolyssningen fortfarande sker via FM vilket är anmärkningsvärt eftersom DAB funnits i Storbritannien i 17 år.

Rajar rapporterar också att hela 18 % av radiolyssnandet nu sker via mobiltelefon. En ökning med hela 12 % på ett år.  Man uppger dock inte hur stor andel FM resp. Internetradio har av det mobila lyssnandet (DAB finns inte i mobiltelefoner).