söndag 26 februari 2012

Lokala radiostationer vill behålla FM, nej till DAB

Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC-Europe (den regionala sektionen i World Association of Community Radio Broadcasters) representerar tusentals icke-kommersiella community radio- och tv-stationer runt om i Europa. I Sverige handlar det ca 100 närradiostationer och ca 25 öppna tv-kanaler.

CMFE och AMARC-Europe har  i en gemensam skrivelse till EU- kommissonären Neelie Kroes, begärt en dialog mellan henne och denna tredje mediesektor. Syftet är att community media skall tas med i EU:s digitala agenda för att underlätta en anpassning till digital radio och tv. Syftet är också att tvinga fram en öppen standard för hybridmottagare för radio (mottagare med alla teknikstandarder), stödja och främja ett införande av den europeiska digitala standarden DRM+ samt övervaka medlemsstaternas frekvenspolitik ifråga om FM-bandet.

I skrivelsen pekar man på att den hittills mest stödda digitalradiotekniken i Europa DAB(+),inte är lämpligt för många community och lokala radio stationer. Därför förespråkar CMFE och AMARC-Europe att det analoga FM-bandet behålls, att DRM+ kan införas på FM-bandet och eventuellt också på Band III vid sidan av DAB(+).

På detta vis säkerställs rikedomen, mångfalden och pluralismen i media genom den tredje mediesektorn med sina tusentals community/lokala radio stationer, tiotusentals aktiva EU-medborgare, oftast frivilliga, och miljoner lyssnare skriver organisationerna.

Läs hela skrivelsen till EU här: