söndag 30 september 2012

Inget DAB+ för Storbritannien

Storbritannien fortsätter med ”gamla” DAB

Enligt vad public servicekommittén inhämtat hos berört departement planerar inte Storbritannien en övergång till DAB+, eftersom 14 miljoner DAB-mottagare redan är sålda i landet och dessa inte är kompatibla med DAB+.