torsdag 22 november 2012

Mobilt bredband får tv-frekvenser

Brittiska medie- och telemyndigheten Ofcom planerar nu att omlokalisera 700 MHz bandet som idag används för marksänd digital tv (DTT) för att ge utrymme åt mobilt bredband. Ofcom kommer att inom närmsta månaderna att hålla den största frekvensauktionen någonsin för 4G, men man har bedömt att detta inte kommer att räcka för det snabbt växande behovet av utrymme för mobilt bredband. Här finns också perspektiv på nästa generation mobilt bredband i 5G.

Ofcom kommer dock att se till att finns alternativa frekvenser som marksänd tv kan flytta till omkring 2018.  Ofcoms strukturrapport

När televisionen digitaliserades flyttade den upp till högre frekvensband även i Sverige. Det lediga utrymme som blev kvar efter analog tv används istället i en del länder för digital radio med DAB-teknik (Band III). Det växande frekvensbehovet för mobilt bredband är dock ett skäl till att  bl.a. Finland väljer att inte använda Band III för ljudradio (DAB), utan just för television (DVB-T).