onsdag 13 juni 2018

NATO kan stänga DAB och nationell radio i Norge

Bild: Aftenposten
Kulturdepartementet har ignorerat militära behov
I höst genomför NATO tillsammans med partners som Sverige krigsövningen Trident Junction, där 29 nationer och 40 000 soldater anländer till Norge i oktober och november. I sin radiokommunikation arbetar militären med delvis samma frekvenser som används för DAB i Norge. Allt som behövs är att en av de deltagande nationerna börjar göra som de brukar göra. De kan ta över etern från DAB-radion i stora områden. Enligt ett längre reportage i Aftenposten har detta redan hänt under Nato Exercise Dynamic Guard utanför Bergen i februari.

Både telekommyndigheten Nkom och Försvaret bekräftar till Aftenposten att detta är en reell fråga. Men, det kan bli värre, eftersom det vid en verklig nödsituation i Norge finns en risk att den militären helt enkelt tar över DAB frekvenser och civil radio som NRK tystnar.

Om DAB måste släckas i hela eller delar av Norge får vi jätteproblem, säger Per Morten Hoff, tidigare chef för ICT Norge och expert på DAB till Aftenposten. Han förutspår att regeringen kan få svårt att nå ut till alla invånare på radio om NATO i ett nödläge skulle ta kontroll över frekvensområdet.

Kommunikationschef Knut Gran Hagen i Cyberförsvaret bekräftar att Nato nu tydligt kräver att få reservera frekvensområdet 225 -240 för vad som kallas "primär användning.” Norska rikstäckande DAB fungerar i frekvensbandet 230-240 MHz.

I Sverige var Försvarsmakten tydlig när man diskuterade FM-avstängning bl.a. i anslutning till förslaget 2015 att ersätta FM med DAB. Försvaret använde just motiveringen att användandet av vissa DAB-frekvenser skulle strida mot NATO:s behov och att FM-avstängning skulle kunna försvaga beredskapen. Sverige avstod från FM-avstängning, men Norge beslutade att stänga nationella FM-kanaler under 2017. Dock sänder idag fortfarande nästan 200 lokala stationer på FM i Norge.

Det finns idag några andra länder inom NATO där också public servicebolag sänder med DAB på detta frekvensområde. Men det som gör det hela så beredskapsmässigt bräckligt är att till skillnad mot alla andra länder har Norge inte kvar sitt nationella FM-nät. Beroendet av DAB-nätet blir totalt.

Det ska noteras att DAB+ även får sändas i andra delar av det frekvensband som kallas VHF III på 174-240 MHz (FM sänds på 87,5-108 MHz). NRK liksom andra public servicebolag insisterar på att utnyttja 230-240 MHz. Men det finns inga tekniska skäl att istället använda ledigt frekvensutrymme i den lägre delen av bandet (som dessutom ger något bättre sändarräckvidd). Det finns dokumentation som indikerar att public servicebolagens intresseorganisation EBU har strategin att markera revir mot militära intressen.  


Under den politiska beredningen inför proposition (melding) och beslut om DAB var myndigheten Norges försvar inte inbjuden av kulturdepartementet till de remissomgångar (høringar) i frågan. Kulturdepartementet har vid förfrågan inte kunnat lämna någon förklaring till att man hållit Norges försvar utanför den processen.

Om detta kan du även lyssna på podcasten
Hvem slukket lyset på FM? - Avsnitt 16

Läs även
Försämrad beredskapsnivå i Norge efter övergång till DAB-radio
Norsk beredskapsmyndighet: Blir lätt att hacka DAB-radio.
DAB-radiosatsning försämrar norsk krisberedskap
FM-radio blir global mobil beredskapsstandard  

DAB-fiaskot i Norge: Krisberedskapen i radioskugga