lördag 3 februari 2018

Försämrad beredskapsnivå i Norge efter övergång till DAB-radio

Sverige fortsätter satsa på robust FM-nät.
Säkerhetsläget gör att DAB nu är ute ur bilden.
Det alltmer spända säkerhetsläget kring Östersjön har tagit död på alla visioner om att i Sverige ersätta det nuvarande FM-näten med helt annan teknik som DAB+ . Detta har Public Access erfarit genom säkra myndighetskällor. Erfarenheterna från den under 2017 genomförda avvecklingen av de nationella FM-näten i Norge bekräftar också många av de farhågor som uttrycktes i remissyttranden från flera svenska myndigheter ifråga om den senaste utredningen om digitalradio 2015. Många faktorer talar nu för ett kommande katastroftillstånd för radions beredskapskapacitet i Norge.


Det norska DAB-nätet har en betydligt sämre räckvidd geografiskt än tidigare FM. Detta beror på att en FM-sändare har ungefär dubbelt så bra räckvidd som en DAB-sändare. Detta har inneburit att räckvidden till sjöss utefter den norska kusten har minskat för NRK. Något som NRK inte gärna berättar är att man tvingas fortsätta med lång- och mellanvågssändningarna vid Norra Ishavet (Ingøy och Longyearbyen) för att nå till bl.a. fiskeflottan.  Vid bilkörning har det också visat sig under det gångna året att DAB-radio ”faller ur” betydligt oftare än med FM (s.k. drop-outs).

Det har också noterats att i Norge har många inte ersatt sina FM-mottagare med motsvarande DAB. Man fortsätter lyssna på lokalradio på FM liksom i stora delar av landet även på svensk FM-radio.  En majoritet av norrmännen är också emot FM-stängningen och de nationella kanalerna (NRK, Bauer och MTG) har också mist ca 20 % av lyssnare medan lokalradio har ökat i motsvarande mån. Beredskapsnivån har sänks när nu en stor del av befolkningen inte längre nås av public serviceradions nationella marksändningar (NRK1) varken i Norge eller i vid bilburna besök i de svenska gränsområden i bl.a. Värmland, Dalarna och Jämtland. 

Minst en miljon norska bilar har ännu inte DAB installerad. Det är också ett problem att merparten av de cirka 2 miljoner personbilar, bussar och lastbilar som årligen besöker Norge inte har DAB-mottagare.  DAB är till skillnad mot FM inte en etablerad världsstandard. Exempelvis används inte DAB i grannländerna Sverige och Finland.

Det finns nu ca 2,5 miljarder smartphones i världen. En stor del av dess har även kapacitet att ta emot FM-sändningar. Inom FN-organet ITU har det också rekommenderats att alla tillverkare av beredskapsskäl inkluderar denna funktion. Något intresse från tillverkares sida att inkludera DAB i smartphones finns inte.  En stor del av smartphones i Norge kommer således att kunna att ta emot FM, men inte DAB+.

En annan aspekt av det sänkta beredskapsförmågan för norsk radio är att portabla nödradiomottagare sällan har DAB-kapacitet eftersom en världsmarknad för detta inte finns. Vikten av ha ha en nödradio aktualiserades nyligen av statliga Länstyrelsen i Västerbotten som i julklapp gav sina anställda en vevradio för att använda i katastrofsituationer. Radion som tagits fram av Civilförsvarsförbundet har också en inbyggd lampa och USB-minne liksom solceller och kräver inga vanliga batterier. Tanken är att den ska användas i katastrof- och nödsituationer. Det är en påminnelse om hur sårbart vårt samhälle är, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten till SVT. Den kinesisktillverkade radion kan ta emot kortvåg, mellanvåg och FM, men inte DAB.

Analys
I Norge har inte Stortinget lyckats ställa kvalitetskrav (bl.a. räckvidd) på radions beredskap efter en stängning av FM-radion utan har gett NRK ett i praktiken myndighetsansvar att själv göra detta. Dilemmat är dock att NRK samtidigt är den starkaste aktören inom den norska DAB-lobbyn.


Ett grundproblem torde också vara att DAB-tekniken har aldrig tidigare prövats som att vara det enda samhällsbärande systemet för marksänd radio i något land tidigare. I andra länder med DAB finns också i basen en väl etablerad infrastruktur med FM-radio.  Det unika norska försöket innebär därmed ett fortsatt stort risktagande.

Läs även

FM-radio blir global mobil beredskapsstandard
Norskstyrd satsning på smartphones med DAB+ ett fiasko
Norska yrkesförare: Efter FM sämre radiotäckning med DAB
Norsk beredskapsmyndighet: Blir lätt att hacka DAB-radio.
DAB-räckvidden till sjöss är bra enligt NRK
Kraftfullt motstånd i remissen om DAB-radioförslaget