söndag 28 maj 2017

FM-radio blir global mobil beredskapsstandard

FM-chips aktiveras i smartphones. Men Norge sitter nu med Svarte Petter. 
Den amerikanska organisationen North American Broadcasters Association (NABA) har fått stöd av FN-organisationen International Telecommunications Union för att FM-chips ska aktiveras i alla smartphones. ITU:s ställningstagande stöds av EBU och andra internationella radio-tv organisationer.  Det finns idag ca 2,5 miljarder smartphone-användare i världen.  Antalet FM-mottagare (fristående, portabla och bilburna) uppskattas till 6 miljarder. Det världsunika beslutet att avveckla FM kan nu leda till problem för politiker i Norge. Läs mer

FM-chips finns i de flesta smartphones, men är inte aktiverade av tillverkarna i alla modeller eller för vissa regioner. Idag är inga iPhones aktiverade för FM-radio, men det bedöms att amerikanska myndigheter nu mer eller mindre tvingar Apple till att släppa fram FM-radion.

Som enda land i världen har Norge beslutat att stänga sina rikstäckande FM-nät. Detta sker nu fram till december 2017. Detta innebär uppenbara försämringar för beredskap och nödsituationer eftersom mobiltillverkarna inte har visat intresse för att bygga in DAB-teknik i sina smartphones. Det finns idag en enda sådan modell på marknaden.

Läs mer om ITU:s ställningstagande

International Telecommunications Union Adopts NABA submission (TV Technology News)
The activation of radio broadcasting receivers in smart/mobile telephones and tablets (ITU Opinion document)    

Läs även
Övergång till DAB-radio kolliderar med verkligheten i Norge
Mobilnätet räddar NRK när FM-radio släcks i Norge