lördag 16 juni 2018

Skydd för svensk public service oberoende utreds

SVT, SR och UR kan få teknikneutralt uppdrag som inkluderar Internet
Efter årsskiftet skrotas tv-licensen för att i stället blir en individuell public service-avgift. Det är en av orsakerna till att regeringen nu tillsätter en parlamentarisk kommitté för att säkerställa public service oberoende i förhållande till staten, skriver Dagens Nyheter. Enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) är arbetet speciellt viktigt med tanke på utvecklingen mellan statsmakt och statliga medier som han noterat i andra länder.
Vi ser på många håll i världen en utveckling där statsmakterna försöker ta över och påverka nyhetsförmedlingen i public service, säger han till Kulturnyheterna. Johansson menar att inte tillfälliga majoriteter i riksdagen eller någon regering ska kunna ge sig på det här systemet på något sätt.

Kommittén ska bl.a. även undersöka om yttrandefrihetsgrundlagen bör specialanpassas för internet, om författare är i första hand ansvariga för e-böcker och ljudböcker som ej trycks – och om Europakonventionens ”krav på rätten till domstolsprövning när exempelvis förtalsbrott begås i svenska program som sänds, via satellit, från utlandet”.  Kommittén ska vara klar i augusti 2020.

Det här är ett gott initiativ, som har till syfte att stärka vårt publicistiska oberoende. Public service har en central roll för samhällsdebatten och därmed för en fungerande demokrati. Vi ser också positivt på att man ser över möjligheterna att utforma ett teknikneutralt uppdrag där samma skyldigheter och friheter gäller oavsett om vi verkar i marknätet eller på internet. Det är en nödvändig modernisering av uppdraget, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Läs mer på Vipåtv

Läs även
Sveriges Television mer positiv än Sveriges Radio till tv-avgiftsförslaget.