söndag 17 juni 2018

Dags för nya MTG att sälja det norska radiobolaget P4?

DAB-övergången riskerar bli en riktigt dålig affär
I dagarna är det aktuellt med stora företagsaffärer på medieområdet. Telia vill köpa Bonniers tv-verksamhet med bl.a. TV4 och i USA tänker telekomjätten ATT köpa Time Warner och Comcast är på väg att snuva Disney på Fox. I Oslo talar ihärdiga, men ännu obekräftade rykten om att MTG vill göra sig av med dotterbolaget P4. I Stockholm ha huvudägaren Kinnevik aviserat att man släpper sitt ägande i MTG, som ska bli börsnoterat. Samtidigt förändras lyssnarvanorna de närmaste åren mot mer online. Det finns allt fler indikatorer på att P4 kommer att säljas till en enda möjlig köpare visar vår analys.

P4-gruppen kommer nu att liksom MTG:s övriga radio- och tv-verksamheter ingå i det nya bolaget Nordic Entertainment (NENT). Även om P4:s radioverksamhet är större än den andra kommersiella aktören på nationell nivå Bauer (Radio Norge) så är det tvärtom i Sverige. Här har Bauer i stort sett dubbelt så stark ställning. Dessutom finns Bauer till skillnad mot MTG även på radiomarknaden i Danmark och Finland.

Ett av problemen för de två utlandsägda bolagen i Norge är att lokalradion kan och vill fortsätta sända på FM. Det handlar här om såväl kommersiell som ideell lokalradio (närradio). De regionala och norskägda aktörerna som Metro, Jærradion och NEA Radio kapar åt sig alltfler lyssnare (och annonsörer). Det handlar också om ett imageproblem. Försöket att tvinga norrmännen över till DAB+ ger också kampen för lokalradion på FM prägeln av Davids kamp mot Goliat. Dessutom fungerar DAB-mottagning dåligt för många lyssnare som väljer lokalradio på FM, svensk radio på FM eller radio på nätet. Mindre än hälften av norrmännen lyssnar idag på DAB-radio.

Särskilt har många retat sig på att Bauer och MTG lyckats få politiker att gå med på ett förbud för lokal kommersiell radio att sända i Oslo och några andra större städer. I syfte att hålla konkurrensen på FM borta. Detta förbud prövas f.n.  av den europeiska övervakningsmyndigheten ESA.

MTG finns fortfarande kvar på FM. P4-gruppens bolag P5 fortsätter sända på FM via fyra sändare i Østfold. Motiv för detta har inte getts, men mycket pekar på att man göra livet surt för Radio Metro som inte får sända på FM i Oslo, men ändå hörs där via sändare i omgivningen. För starka sändare enligt P4.

Vd:n för P4-gruppen Kenneth Andresen vädjade 9 maj till kulturdepartementet om hjälp med att få stopp på att kommersiell lokalradio hörs på FM i Oslo. Med ”Hej Öyvind” inleder han sin skrivelse till chefstjänstemannen som har det avgörande inflytandet i DAB-affären. Vidare skriver han bl.a. att regelbrudd har konkurransevridende effekt og hindrer digital konvertering. Vi opplever at det tar svært lang tid fra regelbrudd blir påvist til det iverksettes effektive tiltak som kan få slutt på ulovlighetene. Jo lenger dette pågår, jo mer alvorlig blir konsekvensene for oss som har slukket.

Det går inte så bra för nationell radioreklam. Övergången från FM till DAB+ är hittills en besvikelse för radiobolagen. Samtidigt som det mesta pekar uppåt för lokalradio på FM. Mediebyråernas investeringar i radioreklam visar att de två kommersiella nätverken (MTG och Bauer) backar på fyra månader från 144,5 miljoner norska kronor till en omsättning på 133,2 miljoner. I april gick mediebyråernas radioinvesteringar ned med hela 17 procent.

Det är en svår marknad för radio i dag, inte minst på grund av övergången till DAB. Det finns färre som lyssnar på DAB-radio och räckvidden minskar, säger Jarle Thalberg försäljningschef MediaManager GroupM. Övergången från FM till DAB drabbar nämligen P4 och Radio Norges huvudradiokanaler genom att många lyssnar på fler och mindre kanaler.  Det är oroväckande är det annonsörerna tycks ha tappat lusten för radio, säger Thalberg till Kampanje.

I våras fick P4-gruppens försäljningschef Trond Killingstad plötsligt sparken efter ha arbetat för MTG ända sedan 1993.

I Sverige har MTG aldrig offentligt redovisat någon vinst för sin radioverksamhet, som inte ligger i eget bolag utan ingår i MTG, snart således NENT. Vi noterar att på nya NENT:s webbplats presenteras radioverksamheten på detta vis: One of the largest commercial radio operators in the Nordic region. Our radio stations are available online and via mobile apps.  DAB och FM nämns inte.
 

Norge med endast fem miljoner invånare kanske endast kan bära en nationell reklamradiokanal särskilt om man konkurrerar med en stark public serviceradio. NRK sänder 15 reklamfria kanaler i DAB-nätet. Frågan är om det finns tillräckligt med ett varierat innehåll som kan engagera en större publik. De flesta nischkanaler i DAB-nätet har knappt en eller några procent lyssning och sänder ofta typ ”jukebox” som spellistor.

Utvecklingen inom radio- och tv-branschen pekar nu också på en tydligt fallande trend för linjära sändningar. På radioområdet är utvecklingen för podcasting nästan explosiv bl.a. i Storbritannien.  Det finns inga tecken internationellt på att kommersiell radioverksamhet via DAB+ har någon ljus framtid, vilket strateger i NENT bör vara väl medvetna om.

Hittills har ingen annan aktör - norsk eller utländsk - visat intresse för att investera som en tredje aktör i det norska DAB-nätet. Det finns ännu inga rapporterade marknadsanalyser i något land som visar på att DAB som plattform för radio har några affärsmässiga framtidsutsikter. Utan offentliga medel som skatter och tv-avgifter via EBU och en del public serviceföretag som NRK skulle inte DAB-projekten leva vidare. En stor del av dessa medel används till lobbyverksamhet gentemot politiker.


Det kan vara naturligt att Bauer, som är ett multinationell tyskt bolag specialiserat på radio, köper P4. Det som kan komplicera en försäljning är att P4 har i avtal med sändarbolaget Norkring förbundit sig att sända i DAB-nätet till 2031. Dessutom kan det bli problem med konkurrensmyndigheterna och en del politiker om ett bolag får ett de facto nationellt reklamradiomonopol. Men sannolikt tvingas norska politiker acceptera att det är bättre med förhoppningsvis en stark nationell kommersiell aktör än fortsatt två bräckliga.

Det växande engagemanget bland norska lyssnare för lokal och regional radio på FM hotar hela DAB-satsningen. Men med hjälp av en resursstark lobbyorganisation kan det förväntas att NRK, Bauer och MTG kraftfullt kommer agera för att politikerna inte ska låta lokalradio få fortsätta på FM 2022.  En intressant fråga blir då om MTG/NENT om fyra år kommer att ha kvar några intressen på den norska radiomarknaden.

Läs mer
P4 mener Radio Metro sender ulovlig
Full panikk i P4 og Radio Norge

Läs även
Radikal nedgång för radioreklam i Norge drabbar Bauer och MTG
FM-radion fortsätter i Norge efter 2022
Norska kulturdepartementet avfärdar Bryssels kritik mot FM-förbud
Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?
Stenbeckskoncernen minskar i linjär radio och tv