torsdag 22 januari 2015

DAB-radiosatsning försämrar norsk krisberedskap

Konsekvensen av att stänga FM-nät har ignorerats
I sina remissyttranden till kulturdepartementet ifråga om DAB och lokalradio pekar både Norska Lokalradioförbundet och IT-branschorganisationen ITK-Norge på problemet med att bilister - såväl norska som utländska - inte kommer att kunna varnas via FM-bandet när man kör i större städer som Oslo. Få bilar har DAB-radio och många nya levereras fortfarande med enbart FM.  FM-nätets fortsatta betydelse för krisberedskapen har grovt underskattats när politiska beslut i frågan tidigare har tagits. 

Radions roll för krisberedskapen behandlades mycket summarisk på en halv sida i propositionen (Medl. St. 8 2010-2011) som låg till grund för stortingets beslut om en satsning på DAB. Denna siktade på att FM-radion i sin helhet skulle ersättas av ett helt nytt DAB+ nät. Regeringen utfäste sig dock att NRK P1:s beredskapsroll skulle tillvaratas både för FM- och för DAB-distribution. Idag har situationen ändras såtillvida att det föreslås att FM blir kvar för den icke-kommersiella närradion liksom för lokalradio utanför de fem största städerna. I sitt remissvar vill dock SBS Discovery få bort FM i ännu fler städer.

När politiska beslut tagits om DAB-satsningar framgår det klart att man förutsatt att andra länder i Europa kommer att stänga FM och satsar på DAB. Detta är en allvarlig missbedömning. Allt talar idag för att FM blir kvar flertalet länder samtidigt som digitalradio via Internet växer fram som ett reellt alternativ.

ITK-Norge påminner om att Nasjonalt Risikobilde för 2014 konkluderar att att all trafik i DAB-nätet sänds i enbart en (1) infrastruktur. En feil i dette sentrale nettet er nok til å slå ut kriseberedskapen i Norge. FM nettet for lokalradio er ofte bygget ut utenom det sentrale nettet og er Norges eneste beredskapskanal hvis alt annet bryter sammen, menar IT-Norge. 

Det er meget uheldig om man skal slå av FM nettet i storbyene og la det fortsette på landet. Det er jo nettopp i storbyene folk både bor og jobber. Og hvor risikoen for f.eks. terroranslag vil kunne være størst.

Rena kommersiella synpunkter från NRK, MTG m.fl. väger i detta sammanhang lätt mot behovet av beredskap, samhällsekonomi och en mångfaldig mediepolitik, menar ITK-Norge, som varnar för en stängning av FM-nätet. Vi kan bli det eneste landet i verden som fysisk stenger et høyst oppegående nett. FM-nettet vil kunne bidra til sikkerhet i kriser og det er svært viktig for å sørge for at vi også i fremtiden vil ha et rikt og kulturelt mangfold i den norske eteren og det er all grunn til å se med stor bekymring på overgangen til DAB i den norske bilparken. 

Norsk Lokalradioforbund menar att det som talar för att åtminstone upprätthålla ett minimum av FM-radio också i de större städerna är hänsynen till utländska trafikanter. Eftersom inga andra europeiska länder har fastställt en släckningsdatum för FM är det knappast troligt att utländska bilister kommer att kunna höra DAB-sändningar i Norge. Även om DAB blir utbyggt några enstaka europeiska länder, blir det mycket få utländska bilister som kan ta emot DAB-signaler.

Fra et beredskapsperspektiv er det i en krisesituasjon viktig for veimyndighetene å kunne kommunisere med bilister via radio i en tunnel. Dersom FM frekvensene i byene stenges vil også veimyndighetene være avskåret fra å bruke FM-nettet.

Også dette forholdet taler for at lokalradiotilbudet opprettholdes på FM også i storbyene, i det minste inntil FM slukkes i våre naboland Sverige og Danmark som formodentlig representerer en stor del av den utenlandske trafikken, skriver Lokalradioförbundet. 

Även Public servicerådet i Sverige har i sitt remissvar till norska kulturdepartementet uppmärksammat att även svenska DAB-utredare har ignorerat att Sverige har biltrafik från utlandet. Såväl turister som yrkesmässig trafik kan inte förväntas att vara utrustade med DAB-radio. Beredskapsskäl talar för att vi har måste ha kvar ett robust FM-nät som kan distribuera public servicekanalerna, inte minst trafikinformation även via lokalradio skriver rådet.

Det kan i ifråga om krisberedskap också nämnas att FM-nätet i Norge också används för att med RDS-systemet styra flyglarmen (sivilforsvarets lydgivere).- Inför en DAB-övergång 2017 måste 1.250 anläggningar med "Hesa Fredrik" byggas om enligt Teknisk Ukeblad. Troligen ersätts systemet med Tetra i det nya Nødnettet.

Läs remissyttranden (høringsuttalelse) från