lördag 2 juni 2018

Brittisk tv-industri hotas inför Brexit

Internationella sändningsrättigheter i vågskålen 
Hundratals internationella TV-kanaler, som har sändningstillstånd i Storbritannien, kan behöva söka sig någon annanstans i EU efter Brexit om de vill fortsätta att sända över hela Europa. Regeringen vill inkludera detta i ett framtida frihandelsavtal med EU.  Enligt nu gällande regler kan ett tv-bolag i Storbritannien vara licensierat av den brittiska mediemyndigheten Ofcom och sända till alla EU-länder och vice versa, eftersom de alla ingår i EU: s inre marknad. Och en majoritet av de multinationella programföretagen har sin europeiska verksamhet baserad i Storbritannien.

Ofcom har licensierat drygt 400 kanaler för sändning över hela Europa, men branschkällor säger att i verkligheten är siffran ännu högre.Mavise-databasen, kopplad till Europarådet, anger antalet kanaler till ca 650. Efter Brexit kommer inga av dessa kanaler att kunna förlita sig på Storbritanniens licensiering för tillgång till resten av EU, när Storbritannien har lämnat den inre marknaden.

Om inte Storbritannien kan förhandla om en särskild överenskommelse, som en del av ett framtida frihandelsavtal, skulle alla behöva hitta ett annat EU-land för att få tillstånd. Bland de drabbade kanalerna finns alla kända namn, inklusive Disney, Discovery, Fox och BBC: s egen internationella kanal BBC World News. (I detta sällskap finns också svenska MTG:s tv-kanaler som TV3).

I vissa fall måste företagen flytta en del av sin personal till EU. i andra kommer de att kunna lita på vad som kallas "sekundära tekniska kriterier" som tillåter dem att bli licensierade i ett land där deras satellitsignal laddas upp. Men oron i London är att om hundratals kanaler licensieras någon annanstans, kan det inverka på den brittiska ekonomin. Vissa företag kan dessutom besluta att flytta några av sina produktions- eller ledningsgrupper till andra länder.

You can debate what can happen on day one, but the real question is what happens to the industry five or 10 years down the road, säger Adam Minns, VD för Commercial Broadcasters' Association (Coba). What happens to future growth? En rapport som beställts av Coba uppskattar att den internationella tv-sektorn var värd drygt 1 miljard pund för Storbritanniens ekonomi 2017.

Men det finns ytterligare anledning till att regeringen är angelägen om få med tv-sektorn i samtal om en framtida frihandelsavtal med EU; Att vara ett viktigt internationellt centrum för spridning av nyheter, information och underhållning är ett viktigt element i "soft power" som Storbritannien behöver behålla efter Brexit.


TV är en del av ett oöverträffat medieekosystem som utvecklats i Storbritannien under många år, säger Simon Spanswick chef för Association for International Broadcasting. Det utgör ryggraden i Storbritanniens mjuka kraft - något som beundras över hela Europa och runt om i världen. Ett liknande argument hörs i debatten om finansiella tjänster, men andra EU-länder frågar sig varför man borde tillåta Storbritannien att vara ett specialfall, när det en gång lämnat gemenskapen.
 
Läs hela BBC News artikel
Brexit and broadcasting: Licensing in limbo?

Läs även
Brexit kan bli en katastrof för brittisk radio- och tv-industri