lördag 9 juni 2018

Norska staten tar död på minoritetsradio

Trots extremt ledigt frekvensutrymme stoppas möjliga förbättringar för närradion.
Radio Latinamerika har fått klagomål från sina lyssnare som under det senaste året kommer in på svenska kanaler på Oslo-frekvensen, säger närradiostationens chef Hans Dahle. Detta har förvärrats efter att de nationella FM-kanalerna stängdes av förra året. - Mot sig har närradion en högljudd DAB-lobby, som med kulturdepartementets hjälp försöker stoppa den alltmer populära lokalradion på FM - vare sig den är ideell eller kommersiell.

I november kontaktade Radio Latinamerika Nationella kommunikationsmyndigheten (Nkom) och begärde att få öka sändningseffekten eller byta frekvens för att undvika störningarna från Sverige. De fick nej, och skickade sedan ett klagomål i januari, vilket ännu inte har besvarats. Hans Dahle anser att kulturministern borde ingripa. "Vi får våra sändningar ödelagda och det kan inte vara hållbart", säger han till tidningen Klassekampen.

Radio Latinamerika riktar sig till en spansktalande publik med nyheter, kommentarer och musik från Latinamerika och Norge. Enligt sina mätningar har de cirka 30.000 lyssnare i huvudstaden. Kanalen har i många år haft problem med att täcka hela licensområdet med dagens sändare, skriver han i klagomålet till Nkom. Situasjonen for oss er uholdbar mange steder. Vi taper lyttere og anseelse. Folk tror at vi har fått i gave av staten å få lov til å sende videre på FM-nettet. Men vi har kjempet for den konsesjonen, säger Dahle.

Radio Latinamerika är en av 14 lokalradiostationer i Oslo, som har fortsätt sändningsrätt på FM t.o.m. 2021, som nischkanaler. Fyra stationer riktar sig till minoriteter.

Radiostationen sände tidigare DAB, men slutade eftersom det blev för dyrt. FM är bra nog för oss, och vår publik lyssnar inte på DAB. Det finns 150.000 personer med minoritetsbakgrund i Oslo, och vi har också rätt till egna medier, säger Dahle.

Enligt Norsk lokalradioforbund  (NLF) finns det flera radiokanaler som upplever störningar från svenska, finska och ryska radiokanaler längs gränsen efter övergången till DAB. Lokala radiostationer sänder med en signal på 100 watt, vilket motsvarar en glödlampa medan svenska kanaler sänder med ugnsvärme, säger Eivind Engberg, medlem av Tekniska kommittén i NLF.  De norske rikskanalene på FM hadde sterke sendere i grenseområdene som forhindret svenske sendere å komme inn, men nå har de fritt leide til Oslo og langs hele grensa.

Problemen med Radio Latinamerika påverkar också Radio Inter FM, som sänder på nio språk på kvällarna från samma frekvens som Radio Latin America: 105.8 MHz.
 

Vi har bett på våra knän att få slut på detta nonsens, men Nkom säger att vi täcker Oslo och att vi ska vara glada att vi har så många lyssnare, säger Dahle. Han påpekar att lokalradio for minoriteter spelar en viktig roll och riktar en bön till kulturministern: Jeg synes hun bør svare for dette. Det er et slag i ansiktet på minoritetsbefolkningen som også har rett til informasjon. Politikerne er flinke til å bruke oss når det er valg, så jeg kan ikke forstå hvorfor myndighetene ikke skal være villige til å hjelpe oss.

Chefingenjör Tore Lunestad i Nkom säger att de måste relatera till Stortingsbeslutet om lokal radio, som anger att FM-radio som får förlängd licens till 31 december 2021 kan fortsätta med "oförändrad täckning”. Många FM-radiostationer fått bättre täckning efter övergången till DAB, eftersom markbruset från de norska nationella kanalerna har försvunnit.
 

Det kan vara lättare att höra de utländska kanalerna i Norge nu, men det betyder inte att täckningen på lokalradion har försämrats, säger han. - Vad kan radiostationer göra för att undvika störande signaler från utlandet? De kan inte göra så mycket. Vi har internationella avtal som reglerar frekvensanvändning, säger Lunestad och påpekar att det finns tillgängliga frekvenser för DAB. Klagomålet från Radio Latinamerika får svar efter behandling i transportdepartementet. Kulturministern svarar inte på klasskampens frågor i ärendet.

Läs hela artikeln i Klasskampen

Det finns ett starkt tryck på myndigheterna från de tre DAB-aktörerna NRK, MTG och Bauer att få stopp på all lokalradio på FM, såväl kommersiell som ideell. Därför motarbetar man möjliga förbättringar i form av nya frekvenser och ökade effekter för att bli av med konkurrens från FM-bandet. Det är inte Nkom eller transportdepartementet som avgör frågan utan makten ligger hos en högre tjänsteman i kulturdepartementet. Detta departement äger också NRK.


Något politisk beslut har ännu inte tagits om vad som ska ske med lokalradion på FM efter 2021. Men fortsätter lokalradion på FM riskerar DAB-projektet att haverera med tanke på att ännu inte ens halva norska befolkningen lyssnar på DAB. Och att en betydande del av fordonsbeståndet fortfarande saknar DAB-mottagare.

Icke-kommersiella närradio - community radio - i Europa är emot alla planer på att stänga FM. De två paneuropeiska organisationerna Community Media Forum Europe och AMARC Europe har  tillsammans yttrat sig om detta. Om man vill komplettera FM med digitala marksändningar så rekommenderas istället för DAB+ den modernare tekniken DRM+ som kan användas i FM-bandet.
 

Nästan samtliga av världens cirka 20.000 närradiostationer, som drivs i huvudsak med ideella resurser, sänder på FM. DAB+ används endast i ett fåtal länder där också staten står för en stor del av närradions finansiering; Schweiz (80%), Frankrike (40-50%) och Australien.

FM-radio kommer med stor sannolikhet att finnas kvar i Norges grannländer; Danmark, Sverige, Finland och Ryssland i ytterligare minst ett par decennier. Därmed kommer också norrmän att kunna fortsätta lyssna på FM-radio. Senaste mätningar visar att ca 5 procent av den norska radiolyssningen på FM gäller utländsk radio då till övervägande del svensk radio som P3 och P4, som når cirka halva befolkningen i Norge. Det är dock nu NRJ och Radio Rix i Uddevalla och Göteborg som stör Radio Latinamerika.

Läs även
Stödet för FM-radion fortsätter öka i Norge
Halva Norge lyssnar inte på DAB. Lokalradio på FM fortsätter öka
Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?