onsdag 23 november 2016

Norska DAB-nätet bristfälligt inför FM-släckning 2017

1000 klagomål på två veckor från bilister om dålig DAB täckning.  Radio via FM Mono når längre.
I mitten av oktober uppmanade Norges Automobilforbund (NAF) sina medlemmar att rapportera platser där DAB-täckning var dålig. Det finns fortfarande många platser där täckning upplevs som dålig. Vi är oroade för bilisterna. Det är viktigt att människor får viktig trafikinformation också via DAB+, säger Nils Sødal, kommunikation i NAF till Klassekampen.  Klagomålen strömmar in till NAF.


DAB-nätet ska täcka 99,7 procent av befolkningen. Men detta gäller bara för dem som kan ta emot radiosignaler på permanent basis. Kulturdepartementet har inte satt något krav på yttäckning, men har sagt att "täckningen längs vägar för DAB-nät bör vara minst lika stor som FM-nätet (stereo).” Men i dag, flera lyssnar många i FM mono och inte stereo när du kör. När FM-signalen försvagas slår mottagaren över från stereo till mono. Ju sämre monosignalen blir, desto mer brus man hörs, men i många fall märker inte lyssnaren skillnaden mellan stereo och mono, enligt Post- og teletilsynet (Nkom).

I en rapport från förra året skriver Nkom att täckningen av NRK P1 längs allmänna vägar är något bättre än FM-stereo. Men NAF anser att Nkom ska jämföra DAB med FM mono.  - Monosignaler når längre än stereosignaler, och det är jämförelsen vi har begärt från ministeriet. Utgångspunkten har hela tiden varit att DAB-täckning bör vara minst lika bra som FM, säger Nils Sødal. Även om kvaliteten på FM mono är värre än stereo, är det ofta tillräckligt bra för att höra nyheter, trafikrapporter och väderprognoser, enligt NAF. Det mest effektiva akuta verktyg vi har är fortfarande radio. För bilister är det viktigt att ha täckning i situationer där det förekommer storm eller något händer på vägen, säger Sødal.

DAB har normalt bra stereokvalitet tills signalen tvärt upphör, medan FM däremot byter från stereo till mono vid för låg signal innan det blir brus och signalförlust. - Så det kan täckning på vägen är faktiskt bättre på FM mono än DAB? - Ja, det kan, men eftersom FM mono inte definieras i internationella standarder, är det svårt att svara på detta.  Problemet är att många inte har så bra mottagare och antenn lösning för DAB-mottagare som de har för FM.

I januari 2017 planeras släckningen av FM-sändarna för NRK påbörjas i Nordnorge för att sedan fortsätta på ett rullande schema över hela landet under resten av året. Senterpartiet föreslår i en motion i Stortinget att FM-släckningen skjuts upp i ett år. Ett första beslut om förslaget tas i Kultur- och familjekommittén 24 november.

Läs mer
Läs även