söndag 27 november 2016

Svåra problem för schweizisk krisinformation om FM-radio läggs ned

DAB-övergång tvingar staten finna nya lösningar
Utan nödsändningarna via FM kan man i framtiden inte nå hela befolkningen med radio. Nu söker den federala regeringen nya sätt att informera i en nödsituation, som jordbävningar, skred och översvämningar. Enligt public serviceradion SRG förväntas DAB+ gradvis ersätta FM från 2020. Då hotar en katastrofal lucka för informationsmyndigheterna. De befintliga nödsändarna kan nämligen inte längre användas. Dagens larmsystem i händelse av en katastrof är klart definierat: När sirener hörs bör radion vara påslagen. Detta görs vanligen via den normala radiokanalen. Om detta skulle misslyckas så det finns nödsändare.

Nödsändarnätet kan drivas även efter 2027, säger Münger, kommunikationschef vid den federala byrån för civilskydd (BABS). Detta känns inte riktigt då de flesta slutanvändare redan ska ha bytt från FM till DAB+ och därmed ett allt mindre antal människor kan nås via FM-radio.

En alternativ lösning är nödinformation via digital radio DAB+. Men detta är ett politiskt beslut och innebär betydande kostnader, säger Münger.

Det är obestridligt att larmet under de befintliga 5.000 stationära och 2.800 mobila sirener kommer att fortsätta. Sådana sirenlarm har visat sitt värde, säger Munger. Så sent som förra året, har sirenerna uppdaterats till de senaste tekniska standarder med ett enhetligt styrsystem via radio. Detta innebär en säker drift av sirener för nästa generation.

Det var ursprungligen också tänkt att akuta varningar skulle kunna sändas via SMS. Men det visar sig inte möjligt i fråga om stora händelser, att sprida ett stort antal meddelanden inom en kort tid. Vid stora händelser som jul och nyår önskemål, når ett SMS mottagaren ibland med timmars försening.

För internet har nu appen Alert Swiss lanserats för ett pilotprojekt för pushvarningar via appen och webbplatsen. Appen har hittills laddats ner ca 50.000 gånger. Nackdelen med appen är att den måste hämtas och installeras av varje användare samt att push-aviseringen måste vara aktiverad. Därför måste det säkerställas om larmappar, som används för väder, trafik eller nyheter, kan nå större delen av befolkningen.  (SDA)

Frågan om krisberedskap har också varit ett betydande inslag i debatten om FM och DAB i Norge och Sverige. Den svenska regeringens slutsats att inte gå vidare med en övergång till DAB+ motiveras med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning var att den nuvarande radio­lösningen, FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång var motiverad.  Inför en planerad stängning av FM för de rikstäckande kanalerna i Norge 2017 pågår f.n. en intensiv debatt om den försämrade krisinformationen när man blir beroende av DAB+ som hittills är oprövat som huvudplattform för radio och som dessutom har sämre räckvidd än FM.

Det är särskilt en stor del av bilisterna som blir svåra att nå med krisinformation när FM-näten stängs. Detta gäller i synnerhet utländska bilburna besökare bl.a. från grannländerna Finland och Sverige. Myndigheterna i Schweiz har dock ännu inte uppmärksammat denna problematik. Tidsplanen att stänga FM-nätet gäller först från 2020.

Läs även