tisdag 29 november 2016

Förslag i Stortinget: Helt stopp för FM-släckning i Norge

Regeringsparti menar att DAB och FM kan samexistera
Mediepolitiska talesmannen för Framstegspartiet Ib Thomsen anser att det har gått prestige i frågan och kommer nu att lägga fram ett förslag för att helt stoppa stängningen av FM-radion. Idag säger han till Dagbladet, att han har för avsikt att föreslå att ett stopp för hela FM-stängningen. Förslaget lägger han fram direkt för Stortinget den 6 december. Senterpartiets förslag om att nedsläckningen skulle skjutas upp ett år fick idag inte behövlig majoritet i kulturutskottet.

Senterpartiet går inte tillräckligt långt när de enbart vill skjuta upp FM-stängningen tills DAB-täckningen förbättras. Med vårt förslag stoppas alla nedläggningar av FM-nätet, säger Ib Thomsen. Han tror att både FM-nätet, och DAB-nät kan samexistera, och att radiokanalerna själva ska kunna välja vilket nätverk de vill sända på.

Många Finnmarkskommuner har begärt en senareläggning av stängningen av FM-nätet tills man vet att DAB-nätet fungerar tillräckligt bra. Det finns också många lokala radiostationer i stora städer som har sina egna sändare, och de måste få fortsätta att använda dem, säger han.

Vad är anledningen till att du ska med detta förslag? Det är alla frågor om installation i fordon, och kostnaden för konsumenterna. Det är också detta med beredskap i tunnlar, som inte är helt avklarat och att många är osäkra. Bilistorganisationen NAF har också fått tusentals förfrågningar om dålig DAB-täckning runt om i landet, säger Thomsen till Dagbladet.

Läs hela artikeln I Dagbladet

FRP är i regeringskoalition med Høyre och innehar bl.a. finansministerposten. Till skillnad Høyre har FRP har länge varit kritiskt mot FM-stängning och har nu även ett kongressbeslut på detta. Övriga partier som är tydliga emot en FM-stängning är Senterpartiet och Miljöpartiet De Gröna. Hittills har det dock funnits en majoritet bakom beslutet att stänga FM-radion. Med tanke på stortingsvalet nästa år är det möjligt att fler partier släpper prestigen och ändrar uppfattning. 
Läs även