onsdag 2 november 2016

Ingen FM-släckning i dansk informationskampanj om digitalradio

Påkostad kampanj ska få danskar byta från gamla DAB till nya DAB+
Danska mediemyndigheten har idag lagt ut på anbud en informationskampanj för DKK 10 miljoner. Syftet med kampanjen är att främja lyssnande på DAB-radio och informera allmänheten om att från 1 oktober 2017 kommer DAB-radio endast sändas i det nyare formatet DAB+. Man ska se till att så många som möjligt av nuvarande DAB-lyssnare fortsätter lyssna på DAB+.  Äldre DAB-mottagare kan nämligen inte ta emot DAB+. Man ska också öka kunskapen om hur man tar emot DAB-radio i bilar. Kampanjen tar inte upp planer på en eventuell framtida stängning av FM-radion.


Enligt tidigare politiska beslutet ska man när 50 procent av radiolyssnandet har blivit digitalt, besluta när man ska stänga av FM-radion. Detta kan då ske tidigast efter ytterligare två år. I ”digitalt lyssnande” inkluderas Internet. Det har understrukits att denna andel av det digitala radiolyssnandet måste inkludera halva bilparken.

Idag lyssnar cirka 60 % av danskarna på FM, 15 % DAB, 7 % Internet och 4 % på kabel. En andel på 23 %  betecknas som obestämd vilket då kan inkludera de som lyssnar på fler än en plattform exv. FM i bilen och via nätet i smartphonen.  Endast 16 % av danska fordonsparken har DAB-mottagare installerade.  

DAB började sändas i Danmark 2002, men det är först nu som man lämnar det äldre systemet och går över till DAB+. Antalet digitalmottagare som därmed kommer att bli obrukbara uppskattas till 600.000. 

Public serviceradion Danmarks Radio och Radio 24syv har 76,5 % av radiolyssningen och de kommersiella kanalerna 23,5 %.  En prognos 2015 baserad på DR:s kanaler visar, att 47 % av danskarna 2021 fortfarande kommer att lyssna på FM, 25 % via DAB, 19 % via nätet och 9 % via kabel- och satellit-TV.

Läs även