onsdag 30 november 2016

Fortsatt folkstorm i Norge mot FM-släckning och DAB-radions brister

Utskott i Stortinget avvisar förslag om att skjuta upp FM-stängning
Under hösten har norska dagstidningar varit fyllda av artiklar om den förestående FM-nedsläckningen. Det har rapporterats om problem med det utbyggda DAB-nätet och i flertalet debattinlägg har man ifrågasatt hela projektet med att ersätta FM med DAB. (Länkar till en del artiklar finns här till höger). I opinionsundersökning i juli visade det sig att 2 av 3 norrmän var emot att ersätta FM med DAB. På Facebook finns många grupper några med tusentalet medlemmar mot FM-nedsläckningen. Protestlistor med hundratals namn har överlämnats till såväl Stortinget som till kulturdepartementet. Men kraven på en uppskjuten FM-nedsläckning avvisas av regeringspartiet Høyre och flera andra partier i Stortinget.

I det betänkande som kulturutskottet presenterade i veckan avvisades Senterpartiets förslag att skjuta upp FM-släckningen ett år. Men vi stöder till fullo Sps krav på att det ska vara bra täckning allteftersom de olika områdena byggs ut. Stortingets krav för att kunna ta ner FM-nätet, är att täckningsraden för DAB kommer att vara högre än FM-nätet har idag, säger Svein Harberg (H) ordförande i utskottet till NRK. Sker detta inte, har politikerna sanktionsmöjligheter. Vi kommer att följa utvecklingen noga och vara tydliga mot de som är ansvariga. Om det finns problem som måste vi för att sätta ner en fot, säger Harberg.

Sp representant från Nordland är besviken över utfallet i utskottet. Nu riskerar vi att människor ute i landet inte har radiotäckning från januari. Dessutom vet vi att längs flera vägar finns inte DAB-täckning, vilket gör det hela till en beredskapsfråga. Det är häpnadsväckande att de andra partierna inte tar människor mer på allvar, säger Janne Sjelmo Nordås, som aldrig tidigare under sin stortingstid hört ifrån så många medborgare som nu.

Framstegspartiet har aviserat att man lägger fram ett förslag i Stortinget 6 december om att nedsläckningen av FM-nätet definitivt ska avlysas. Man anser att FM och DAB kan existera sida vid sida. Dock pågår just nu en regeringskris då två av regeringens stödpartier nu hoppat av budgetförhandlingarna. Hur detta kommer att påverka den aktuella politiska diskussionen om FM och DAB är idag ovisst.

Läs även