fredag 11 november 2016

Medieutredningen: Sju vanliga missförstånd om slutbetänkandet

Bland annat: Innebär villkoret om demokratisk värdegrund censur? 
Syftet med mediebolaget.
Med anledning av att det florerar ett antal missförstånd kring Medieutredningens slutbetänkande publicerar utredningen nu sju klarlägganden enligt nedan.


1)  Innebär villkoret om demokratisk värdegrund innebär censur? 
2)  Saknar det framtida mediestödet finansiering?
3)  Riskerar mediestödsnämnden att jäv avgör besluten?
4)  Går det att bedöma kvalitet?
5)  Exkluderar kravet på 45 utgivningar/sändningar per år vissa medieslag?
6)  Vad är syftet med det nya offentligt finansierade mediebolaget?
7)  Varför är slutbetänkandet strukturerat som det är (en förslagsdel, en del idéskisser och ett separat pm)?