söndag 27 november 2016

Internet blir allt viktigare för tv-distributionen i Sverige

Television via bredband ökar medan marknät och satellit stadigt minskar
Traditionell tv distribueras till konsumenterna via olika distributionsplattformar som kabel, satellit och marknät samt bredband via fiber, fiber-LAN och xDSL. I juni 2016 fanns 5,2 miljoner betal-tv-abonnemang i Sverige varav 2,8 miljoner digitala tv-abonnemang vilket var en ökning med 2 procent på ett år. Bredbandsutbyggnaden påverkar även hur vi tar emot traditionell linjär tv som följer en fastlagd tablå. Antalet ip-tv-abonnemang fortsatte att öka under första halvåret skriver Post- och telestyrelsen. 

Antalet iptv-abonnemang uppgick till 1,0 miljon, vilket är en ökning med 11 %. Orsaken till att iptv-abonnemangen ökar beror på att iptv via fiber växer. Antalet abonnemang på iptv via fiber var 793.000 och det är en ökning med 21 %. Iptv via fiber är nu för första gången den största digitala distributionsplattformen. Antalet abonnemang på tv via xDSL fortsatte att minska och uppgick till 220 000, vilket är en minskning på 14 procent.

PTS beräknar att antalet hushåll som har ett eller flera abonnemang på kabel- tv-tjänster (exklusive SMATV) var ungefär 3,1 miljoner, vilket är lika många som föregående år.

Det fanns 502.000 abonnemang på betal-tv i det digitala marknätet, som drivs av Teracom. Det är en minskning med 8 % vilket är den största årliga minskningen av abonnemang via marknätet. Sedan 2008 har antalet betal-tv-abonnemang i marknätet minskat varje år. I marknätet finns både traditionell tv som betal-tv och så kallad fri-tv. 

De hushåll som endast tar emot fri-tv via det digitala marknätet inkluderas inte i statistiken. Eftersom fri-tv-tittarna inte tecknar abonnemangsavtal för att ta del av tjänsten så är det oklart exakt hur många hushåll som tar emot fri-tv. Enligt en undersökning på uppdrag av PTS19 har knappt 7 % av hushållen fri-tv som enda mottagningssätt för tv i sitt permanentboende, vilket motsvarar ca 290.000 hushåll. Jämfört med undersökningarna genomförda år 2012, 2013 och 2014 är detta en minskning med en dryg procentenhet. 

Antalet abonnemang på tv via satellit fortsätter att minska och uppgick till knappt 596.000 den 30 juni 2016. Det är en minskning med 3 % på ett år. 

Det fanns totalt 14,5 miljoner mobilabonnemang i Sverige den 30 juni 2016. Det är en ökning med 1 % jämfört med samma dag 2015. Antalet abonnemang med över 1 Gbyte data, (mestadels smarta mobiler) har ökat med 9 % till 7,3 miljoner. 

Datatrafiken i mobilnäten fortsätter att öka. Mängden överförd data ökade till 294.000 Terabyte (Tbyte) under första halvåret 2016 och ökade med på 31 %. Ökningstakten har även tidigare år legat på över 30 %.

Det fanns 6,8 miljoner abonnemang som hade använt tjänster i 4G-nätet, vilket är en ökning med 34 procent. Det utgör drygt 70 % av alla abonnemang där data ingår. I dagsläget används 4G bara för mobildata.

Läs hela rapporten

Fakta: 
Den snabba tillväxten för mobilt bredband beror i huvudsak på att detta blivit tack vare smartphones en distributionsplattform för video inklusive tv. Radio och musiktjänster utgör också en växande andel, men är betydligt mindre kapacitetskrävande. I Sverige är det av tv-tjänster främst Sveriges Televsion och Netflix som tar videoutrymmet medan Sveriges Radio och Spotify dominerar på audiosidan.

Läs även