söndag 6 november 2016

Regeringen skjuter upp starten för mobilt bredband i 700 MHz-bandet

Auktionsprocessen avbryts efter förändrat säkerhetspolitiskt läge. 
Regeringen har beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med 31 maj 2018 istället för som tidigare beslutats 31 mars 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Detta gör att en utbyggnad av mobilt bredband och mobiltäckning i gles- och landsbygd försenas.

Till följd av dagens regeringsbeslut om det aktuella frekvensutrymmet har jag i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Regeringen meddelar att skälet till dagens beslut är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och att en utredning pågår om en utvecklad och säker bredbandslösning för aktörer inom allmän ordning, hälsa, säkerhet och försvar, säger tf generaldirektör Catarina Wretman PTS som också säger att man har för avsikt att återuppta arbetet med hur bandet ska tilldelas när förutsättningarna har klargjorts.

Vi måste säkra att vi kan ha en bra kommunikation när det gäller försvar, säkerhet och allmän ordning, säger försvarsminister Peter Hultqvist till TT. Det är klart att den säkerhetspolitiska utvecklingen gör att det här blir än mer angeläget, även om jag tycker att det varit motiverat också tidigare att lösa det i den här riktningen.

Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att ”blåljus-aktörer” kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Planerna för frekvensutrymmet har fått hård kritik från tunga myndigheter. Försvarsmakten, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har pekat på stora samhällsrisker. Säkerhetspolisen gick steget längre och varnade för att en auktion kunde sätta Sveriges säkerhet på spel. Obekräftade uppgifter indikerar farhågor för att ryska ekonomiska intressen kan få inflytande på en operatör i 700 MHz-bandet.

Men SVT har ingen glädje av förlängningen. Eftersom utrymningen av 700 MHz-bandet pågått sedan i våras har regeringens beslut att vi kan använda frekvensbandet 694 -790 MHz i ytterligare drygt ett år egentligen inte något värde för oss, säger SVT:s distributionschef Per Björkman till Vipåtv.

700 Mhz-bandet har en bättre räckvidd än andra de banden som i stort sett samtliga ligger på högre frekvensområden. Därför blir detta band särskilt attraktivt för att täcka in glesbygd, fjäll- och kustområden.

Finland och Sverige var de första länderna att besluta om att avsätta hela 700 MHz-bandet för mobilt bredband och låta marksänd tv fortsätta på de lägre banden inklusive VHF band III (där även DAB-radio sänds). Flertalet länder som Storbritannien, Frankrike, Australien, Canada och USA har tagit liknande beslut.  Utvecklingen påskyndas av att behovet av utrymme för marksänd television minskar samtidigt som behovet av utrymme för mobilt bredband ökar snabbt.  En paradox är att den drivande faktorn är internetdistribuerad video och television med Netflix och liknande tjänster som tar stort och snabbt växande utrymme i nätet.

Läs mer