lördag 12 november 2016

Tyska regeringen avvisar förslag om DAB-tvång för radiomottagare

Bakslag för DAB-lobby. Marknadens villkor fortsätter gälla.
Även i framtiden kan man i Tyskland köpa en radiomottagare som inte är utrustad för digitala marksändningar (DAB+) d.v.s. enbart med FM. Ekonomiministeriet har nu avvisat ett förslag från ett kulturutskott i förbundsrådet att telelagen ska ändras så att från 2019 får radiomottagare endast säljas om de kan ta emot standardiserade digitala signaler. En mottagare med enbart FM skulle således inte få säljas i Tyskland.

Beslutet är glädjande särskilt de krafter i Tyskland vill fortsätta att förlita sig på FM och har förkastat DAB+ skriver satnews.de. Dessa är i första hand de stora kommersiella radiostationerna. Branschorganisationen VPRT har senast antagit en agenda som betonar än en gång att för radio är "Multichannel med FM är basen för digitala investeringar".

Å ena sidan missades en historisk möjlighet  att påskynda penetrationen av DAB-radio på marknaden. Å andra sidan finns det åsikter att DAB+ i Tyskland kan etableras av sig själv på marknadens villkor. I Bayern har redan 40 procent kan alla sålda mottagare ta emot DAB+.  För hela Tyskland beräknas denna andel nästa år att vara 20 procent.

DAB-nätet täcker numera hela Tyskland. Det finns dock fortfarande få lyssnare jämfört med FM och andra plattformar;  Internet, satellit- och kabel. Omkring fem procent lyssnar via DAB på veckobasis.

Läs mer

Läs även