måndag 28 november 2016

Ny regering i Danmark vill minska statligt mediestöd och public service

Dramatiska nedskärningar väntar Danmarks Radio. TV2 privatiseras.
I de nya danska trepartiregeringen är nu Mette Bock (Liberal Alliance) kultur- och kyrkominister efter Bertel Haarder (Venstre). I det idag presenterade regeringsprogrammet vill man att antalet kanaler minskas för public service-bolaget DR som ska koncentrera sig mer på ”grundläggande public service” och innehåll som de kommersiella medierna inte gör. Mette Bock har nyligen utmärkt sig som partiets medietalesman och har förespråkat en gradvis avveckling av stöd till media, minskad tv-licens och ett smalare DR. 

Mette Bock vill också privatisera statligt ägda men reklamfinansierade TV 2. Senast hon har nyligen i anslutning till publicservice-kommitténs betänkande sagt att hon är står bakom ett fondsystem där producenter och media kan ansöka om medel för program med public serviceinnehåll.

I regeringens plattform, som Folkpartiet, Liberal Alliance och de Konservativa har lagt fram, framgår det att den nya regeringen vill att danska staten måste göra sig av med TV 2, och regeringen vill att förberedelserna för en privatisering kommer att påbörjas under 2017 och vara klar 2018. 

Det är fortfarande en minoritetsregering som behöver stöd från Dansk Folkeparti för att få igenom beslut i Folketinget. Utifrån tidigare uttalanden i debatten kan man utgå ifrån att regeringen får detta stöd av DF ifråga om mediepolitiken.

Den nya kulturministern har en bakgrund i mediebranschen. Hon var 2008-2010 chef för programproduktion för DR. Från 2002 till 2007 hon vd och chefredaktör för JydskeVestkysten och tidigare arbetade hon som journalist på Jylllands-Posten.

Läs även
Kraftig politisk motvind för dansk public service