torsdag 24 november 2016

Norska regeringen döljer känsliga fakta om DAB-projektet

Svar på europeiska övervakningsmyndighetens frågor hemlighålles.
Eftas övervakningsmyndighet ESA har utfärdat flera kritiska frågor till norska myndigheterna om DAB. En stor del av svaret är nu konfidentiella. ESA har flera frågor på bordet om FM-släckning och DAB-introduktion i Norge. Nyligen begärdes ytterligare information från de norska myndigheterna. Bl.a. var frågan om statligt ägda NRK:s finansiering av Digitalradio Norge AS kan betraktas som statligt stöd.


Vad regeringen svarar inte så lätt att veta. När Norska lokalradioförbundet begärde att få tillgång till de handlingar som var en stor del av svaret överstrukna (se bild >). Det är inte känt vad det är som är så känslig i den här frågan att det måste hållas hemligt.

Av det som inte har censurerats, kan man läsa att regeringen tror att information och anpassning är avgörande för övergången till digital radio. ESA har ifrågasatt varför företaget Digitalradio Norge AS, som ägs av NRK och P4 (MTG), är både ett kommersiellt företag som hyr ut kapacitet, samtidigt som företaget får pengar från NRK för informationsverksamhet om DAB.

Enligt svaret från Näringsdepartementet hade aktörer själva utfört denna verksamhet om man inte hade lagt det hos Digitalradio Norge AS, och man tror att detta var ett mer kostnadseffektivt sätt att göra detta. Norska myndigheterna anser att 12 miljoner överfördes från NRK till Digitalradio Norge AS inte kan betraktas som statligt stöd eftersom de används som bidrag till NRK public serviceuppdrag och att kostnaderna inte överstiger marknadspriset för tjänsterna, skriver lokalradio.no

Fakta:   
Norsk Rikskringkasting (NRK) är ett av staten helägt public servicebolag.  
MTG är en svensk mediekoncern, som bl.a. äger P4.  
Digitalradio Norge AS är ett lobbyföretag som ägs av NRK och MTG gemensamt.
Efta Surveillance Authority (ESA) i Bryssel  övervakar bl.a. att konkurrensen i de europeiska länder utanför EU, men som är knutna till den inre marknaden genom avtal, också följer EU:s regler. För motsvarande arbete inom EU ansvarar Europakommissionen. 

Läs även