måndag 7 november 2016

EBU-skiss: En public servicepolicy i EU för 5G

Efterlyser en europeisk helhetssyn på public servicemediernas roll.
Intresseorganisationen för public servicebolagen Europeiska Radio och TV-unionen (EBU) har utarbetat ett dokument som skisserar en för EU policy och utveckling av 5G. EBU pekar bl.a. på att public servicemedierna finns på många plattformar både marksända som på nätet. Dessa medier investerar 16,6 miljarder euro årligen på ett innehåll som utgör en betydande drivkraft för supersnabbt bredband och ny konsumentteknik.