fredag 11 november 2016

Medieutredare efterlyser mer öppenhet från Public service

Kommersiella mediehusen har visat större intresse för framtidens medielandskap
Medieutredaren Anette Novak tycker att SVT och de andra public service-företagen inte är tillräckligt mottagliga för diskussioner om framtidens medielandskap. Jag var bland annat i Radiohuset i veckan och fick många mycket kritiska synpunkter och frågor från SR-anställda. Det hade ju varit roligt om någon kom och sa vilken bra utredning, vad kul att ni kommer med nya idéer, säger Anette Novak till Vipåtv.

Hon menar att den kritiska inställningen hon mötte i Radiohuset bekräftar en bild hon under utredningsarbetet fått av Public service-företagen som motsträviga och revirtänkande. – Jag upplever att det finns en ovilja från det hållet att fritt diskutera exempelvis medborgarnas medieanvändning och hur vi kan vända på allt och göra saker på andra sätt. Det är olyckligt eftersom det handlar om delaktighet i demokratin och allas rätt till kvalitativ journalistik.

Hon nämner också att Medieutredningen när den efterfrågat olika typer av underlag för sitt arbete bemötts på helt olika sätt av de privata mediehusen respektive public service-företagen. – Det är en milsvid skillnad. Mediehusen har generöst hjälpt oss medan man från public service-företagens sida visserligen säger att de självklart vill hjälpa till men det visar sig sedan att den hjälpen är förenad med många villkor, att våra frågor är fel ställda eller att underlaget vi skulle behöva klassas som internt arbetsmateriel, säger hon.

Bland det som mest oroat och kanske även provocerat i SVT, SR och UR är utredningens tankar på ett nytt offentligt finansierat medieföretag, ett företag som skulle bevaka sådant som marknaden av olika orsaker inte gör. Ett nytt public service-företag, som uppskattas få cirka 500 anställda, skulle finansieras genom effektiviseringar inom eller en sammanslutning av de tre nuvarande ps-företagen. Hon tror inte det skulle vara några svårigheter att spara in 5-10 procent av PS-företagens budgetar. – Det säger andra medieföretag att de kan, även de som är pressade, säger Novak.

Hon förklarar att det handlar om att täcka in vita fläckar, exempelvis kommuner där det inte längre finns några redaktioner och journalister. Vår tanke är att det nya företaget med de moderna analysverktyg som finns ska identifiera de vita fläckarna och sedan producera artiklar och inslag som publiceras i andra mediers kanaler.

Efter att nu ha överlämnat hon sin medieutredning återgår Anette Novak nu på heltid till sitt vanliga jobb som VD för det statliga IT-utvecklingsbolaget Interactive Institute.


Läs även