fredag 1 april 2016

Mobilt bredband tar nu över 700 MHz-bandet

Marksänd digital tv i Sverige flyttas till lägre frekvenser
Efter det kontroversiella beslutet att frigöra 700 MHz-bandet för mobilt bredband börjar nu arbetet med att flytta TV-sändningar från 700 till andra lägre frekvensband. Under andra kvartalet 2016 inleds arbetet i i Kiruna och Pajala, Bakgrunden till arbetet är ett regeringsbeslut från 2014 att 700 MHz-bandet ska avsättas för andra tjänster, t.ex. mobilt bredband. 700 MHz-bandet motsvarar cirka 25 procent av dagens sändningsutrymme i marknätet. 

Genom en frekvensomläggning och införande av en mer modern sändningsteknik (DVB-T2/MPEG4) går det, enligt Teracom, att planera och effektivisera sändarnätet så att antalet tv-kanaler blir samma som idag. Enligt regeringsbeslutet ska 700 MHz-bandet vara helt utrymt senast 1 april 2017.

En minskande andel av hushållen - idag 23 % -  tittar idag på tv via det marksända digitala nätet.  Kabel- och satellitmottagning dominerar sedan länge och andelen som ser tv via Internet på mobilt eller fast bredband ökar stadigt.

Läs även