lördag 11 juni 2016

Nya IT-ministern öppnar för sänkta bredbandskostnader

Mer pengar och ny lag kapar kostnaderna för utbyggnaden i Sverige
Regeringen sätter av 3,25 miljarder kronor inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredband i glesbygd. Den nya lagen, som träder i kraft redan 1 juli, beskrivs som ytterligare ett steg att nå målet om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020.  -  Utbyggnaden av ett i framtiden stort sett rikstäckande nät kommer att få stor betydelse för bl.a. radio- och tv-distributionen via Internet. Tillsammans med mobilnäten tar fasta bredbandet över större delen av distributionen som idag går via de marksända näten.

– Sverige ligger långt framme vad gäller bredbandsutbyggnaden med fiber, men det finns fortfarande ett stort behov och särskilt ute på landsbygden där många byar och områden inte har fiber ännu, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (miljöpartiet).

En mycket stor del av den totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden handlar om grävkostnader. Den nya lagen syftar till att sänka dessa kostnader genom samordning med andra befintliga kanaler. – Det kan handla om att Vattenfall gräver ner kablar eller andra företag eller organisationer som gräver av olika skäl. I och med den här lagen så får man anmälningsskyldighet så att de som lägger ned bredband får möjlighet att utnyttja den situationen så att man slipper gräva flera gånger, säger Eriksson.