onsdag 24 januari 2018

Sveriges Television mer positiv än Sveriges Radio till tv-avgiftsförslaget.

Men bägge bolagen tveksamma om oberoendet.
Under arbetet med remissvaret har SVT stärkts i uppfattningen att utredningens förslag är bra och tillstyrker nu förslaget att Public service ska finansieras av en avgift som tas ut på skattsedeln men som ska hanteras utanför statsbudgeten. SR föreslår istället en moderniserad teknikneutral avgift.


– Vi har tittat på det här förslaget noggrant, framför allt för att se om det är en modell som säkrar oberoendet, men också om den är effektiv, långsiktig och teknikneutral. Vi har kommit fram till att utredningens förslag till största del uppfyller de kraven, men har fortfarande en del frågetecken när det gäller oberoendet, säger SVT:s vd Hanna Stjärne. SVT avvisar, liksom utredningen, alla förslag om finansiering av public service över statsbudgeten, då det skulle göra kraftiga ingrepp på oberoendet.

– Om utredningens förslag inte skulle gå igenom tycker vi att man ska titta närmare på en obligatorisk hushållsavgift med Radiotjänst som insamlare, säger Stjärne. En sådan avgift skulle vara teknikneutral, värna oberoendet och vara effektiv, menar SVT.  SVT bejakar att grundlagsskydd av public services existens, oberoende och finansiering utreds i den kommande Mediegrundlagsutredningen.

Sveriges Radio föreslår i sitt remissvar en moderniserad teknikneutral avgift istället för den skatt som public service-utredningen föreslagit. SR anser att den lagstiftning som finns idag och de nya oberoendestärkande åtgärder som föreslås i utredningen inte uppväger de risker som finns med en skattefinansiering, skriver SR i sitt remissvar. Om det ska bli en skatt anser SR att public service först ska grundlagsskyddas.


Läs hela
Sveriges Televisions remissyttrande
Sveriges Radios remissyttrande