måndag 31 oktober 2016

Största kommersiella tv-bolaget tvingas spara efter Brexit

BBC:s viktigaste konkurrent bäddar för osäkra tider
120 jobb ska bort från ITV i Storbritannien, som en följd av osäkerheten efter folkomröstningen i juni. ITV hänvisar till politisk och ekonomisk osäkerhet, i synnerhet efter Brexit-omröstningen, när bolaget i veckan aviserade nedskärningar på cirka 270 miljoner kronor. Enligt nya prognoser kommer TV-reklamintäkterna totalt i Storbritannien att minska med cirka 2 procent i år. Före Brexit-omröstningen pekade prognoser på en ökning av intäkterna med 7 procent.

Kommersiella ITV är den ”tredje kanalen” som konkurrerat med BBC:s marksända kanaler sedan 1950-talet och är den brittiska marksända motsvarigheten till TV4 i Sverige och TV2 i Norge. Liksom dessa kanaler har ITV även flera digitala nischkanaler. ITV har cirka 6.000 anställda. 

Omsättningen för linjär-tv och online ökade med 3 % senaste budgetåret (t.o.m. juni i år) till £1,061 miljoner (2015: £1,035 milj). ITV beräknas ha den största andelen - 46,1 % - av den tv-annonsmarknaden i Storbritannien.