onsdag 5 oktober 2016

Två slåss om att DAB-sända danska reklamradion

Nordens största reklamradiokoncern och svenska staten i tävlan.
Radio- och TV-nämnden har tagit emot två ansökningar till gatekeeperuppdraget för digitala kommersiella radiosändningar (DAB block 1).  De sökande är det av svenska staten ägda Digital Radio Teracom AS och den tyska radiokoncernen Bauer Media Digital ApSDen kommande gatekeepern kommer på kommersiella villkor driva DAB-block 1 för kommersiella radio, som inomhus ska täcka minst 80 procent av Danmark geografiska landområde. Sändningar måste inledas 1 oktober 2017 i DAB+ format. Licensen gäller i 12 år.
Radio- och TV-nämnden har ännu inte tagit ställning till om ansökningarna uppfyller alla krav. Man räknar med att tillkännage vinnaren av anbudet i slutet av året. Det är en s.k. skönhetstävling, som bl.a. utgår från sökandes erfarenhet av etablering och teknisk drift av radio- och tv-sändningar, affärsmannaskap, sökandens planer för användningen av distributionsanläggningar, etc. I DAB-block 2 samlas alla DR: s kanaler och Radio24syv från 1 oktober 2017.  För DAB-block 3 har man öppnat för regionala tillstånd.

Om Teracom får Block 2 innebär detta att svenska staten kommer att stå för huvuddelen av DAB-sändningar av kommersiell radio i Danmark. Om Bauer får uppdraget innebär det att en av de starkaste radiokoncernerna i Europa tar hand om detta. Bauer är också en stor aktör med sina radiostationer i de nordiska länder och är dominerande inom reklamradio i Sverige.  Det är möjligt att Europakommissionen kommer att uppmärksamma processen.

Danmark har idag inga planer på att stänga FM-bandet. Idag är DAB-lyssningen på veckobasis 16 procent. Dock har politikerna beslutat att ta ställning till frågan inklusive en starttid för FM-avveckling för nationella kanaler den dag den digitala lyssningen (inklusive Internet) når 50 procent. Detta krav inkluderar explicit även bilradiolyssningen.  Lokalradio sänder inte på DAB utan fortsätter tills vidare på FM.

Läs även