onsdag 26 oktober 2016

Närradion i Västerås klarade krisen

Efter turbulens med avhoppade styrelseledamöter, extra medlemsmöten, akut ekonomisk kris och risk för nedläggning, har närradion i Västerås landat på fötter. För två månader sedan fanns det stor risk att FMiV, Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, skulle gå i graven. Den styrelse som tagit över innan sommaren såg akuta ekonomiska problem och ingen möjlighet att fortsätta. Nu har en ny styrelse tagit över och ekonomin ser ljus ut, säger nye styrelseordföranden tillika ansvarige utgivare Jesper Lange.


Föreningar ställer upp med extra bidrag och så har vi säkrat upp med några privata lån om det blir nödvändigt, så ekonomin är på torra land nu, säger han. Orsaken till de ekonomiska problemen som föreningen hade tidigare i år är enligt honom att gamla skulder på 120 000 kronor betalades av i för snabb takt. Jag tror att det positiva i en kris är att folk plötsligt upptäcker vad det är de kan förlora och då kommer det lite jävlar anamma och det känns väldigt bra nu, säger Jesper Lange till P4 Västmanland.

FMiV är en ideell föreningssammanslutning som verkar för icke-kommersiell lokal medieverksamhet i Västerås med omnejd! Föreningen gör det möjligt för organisationer och människor att sända lokal radio (FM 93,7 MHz).Det finns ca 100 närradiostationer i Sverige som alla sänder på FM och många även på Internet. Flertalet bedrivs ideellt utan något offentligt stöd.