onsdag 26 oktober 2016

Förslaget om statsstöd till kommersiell tv ifrågasätts

Kulturministern snabbinkallar till möte med tv-aktörerna i Norge
Egmontägda TV2 kommer inte att fortsätta sända nyheter och stanna kvar i Bergen om man inte blir kompenserad av staten i ett nytt avtal nästa år. Kulturministern har lovat att ta fram ett regeringsförslag om kommersiell public service i slutet av 2016. Mediemångfaldskommittén har nyligen levererat sin delårsrapport på olika modeller av offentligt stöd till kommersiell public service, ett uppdrag som hade beställts av ministern med en mycket kort tidsfrist. För att diskutera kommitténs förslag har kulturdepartementet med kort varsel bjudit in till ett möte redan nu på fredag 28/10. Till de inbjudna hör Discovery, Schibsted, NRK och TV2 samt professorn i mediestudier Arne H. Krumsvik. 

Kritiken mot det förslaget om statsstöd till kommersiell tv - internationellt unikt - har varit mycket hård i media och bland experter. Både Discovery och Schibsted har varit mycket kritisk mot öronmärkning statliga medel för TV2. 

Stortinget och kulturministern är snabbt på väg att förstöra hela mediemångfalskommitténs trovärdighet , skriver Håkon Borud, seniorrådgiver i First House i Dagens Næringsliv. Han pekar på att kommittén själv tvekar om sitt förslag om statsstöd till kommersiell tv som man kommit fram till på fem veckor. Sällan har vi sett en utskottsordförande ta så kraftfull avstånd från slutsatserna av dess egna val. Detta ger bra ammunition för någon som kanske tycker att detta är bara propaganda för TV2 och särintressen på västkusten. För att säkerställa legitimiteten av politiken som skall fastställas, är det viktigt att våra folkvalda nu tar sig tid att lyssna på de förslag som kommer. Och i ytterligare ansträngningar måste göras för att  kommittéordförande Amas får tillräckligt med tid att göra jobbet ordentligt, skriver Håkon Borud bland annat.

Läs mer