torsdag 13 oktober 2016

Förslag i Stortinget kan stoppa FM-släckningen i Norge

Utbredd politisk oro över DAB-radions brister
Stortinget kommer under hösten att avgöra om släckningen av FM-nätet för norsk rikstäckande radio bör skjutas upp. Senterpartiets ledamot från Nordland fylke, Janne Sjelmo Nordås bekräftar att Sp kommer att lägga förslag om att stoppa FM-släckningen. Detta kan leda till att Stortinget drar slutsatsen att digitaliseringen av radio bör avbrytas. Altfor mange forteller om dårlig DAB-dekning, og derfor bør vi utsette slukkingen av FM-nettet, menar Sjelmo Nordås. Jeg får beskjed fra mange som forteller at de ikke får inn DAB-signal eller at signalet er veldig dårlig, säger hon til NRK.

Sjelmo Nordås säger att radion har en viktig nödfunktion, och om det är så att många inte får in DAB eller har så dålig kvalitet att de inte kan lita på täckningen, har är det ett allvarligt problem. At folk over hele landet melder til oss «at dette må dere stoppe», gjør at vi må ta dette på alvor.  Nordås säger att man ska föreslå att släckningen av FM-nätet skjuts fram tills man har kunnat dokumentera för Stortinget att täckningen är som den ska vara.

Biträdande direktör Øyvind Vasaasen NRK, som har huvudansvaret för digitalisering anser att det är förkastligt att detta förslag kommer nu.  Vi mener det er kritikkverdig at hun gjør det på denne måten og skaper usikkerhet rundt et teknologiskiftet som er krevende for alle som jobber med det – og også for publikum, säger han till NRK.


Nordland är det första området där FM-nätet ska släckas enligt planerna 11 januari 2017. Sedan följer olika områden över hela Norge under året. Klagomål har kommit in från hela landet ifråga om bristande täckning och dålig mottagning.

Ifråga om lokal radio utanför de största städerna kommer FM att finnas kvar i åtminstone ytterligare fem år. Det gäller för såväl kommersiell radio som närradio.

Ett förslag av Senterpartiet kan komma att få tillräckligt stöd i Stortinget eftersom tveksamhet mot FM-stängningen under året har uttalats från alla andra partier utom Høyre. Det mest uttalade motståndet mot en FM-stängning har framförts av regeringens andra parti Framstegspartiet. Sedan tidigare har även Miljöpartiet de Grønne sagt tydligt nej till att stänga FM.

Innan Sverige beslöt i februari 2016 definitivt sa nej till förslaget att ersätta FM med DAB var Centerpartiet och Miljöpartiet de två partier som tydligast satte ner foten i frågan.

Läs även